Nasza wiedza - Twój biznesOferty: ostatnio dodane
Nazwa / typ ofertyKoordynator dyscyplinyDataOpcje
Oferta komercyjnych usług badawczych z zakresu Inżynierii Ochrony Środowiska Polecamy!
badania

inżynieria środowiska
mgr inż. Eugeniusz Hyz
Broker Komercjalizacji
e-mail: eugeniuszhyz1@kul.lublin.pl
tel. + 48 81 454 56 86
2021-04-21
Inżynieria Materiałowa-badania, pomiary, ekspertyzy Polecamy!
badania

inżynieria materiałowa
mgr.inż Eugenisz Hyz
Broker komercjalizacji
eugeniuszhyz1@kul.lublin.pl
tel. +48 81 454 56 86
2021-02-02
Oferta współpracy-ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU KUL Polecamy!
usługa ekspercka

architektura krajobrazu
mgr inż. Eugeniusz Hyz
Broker Komercjalizacji
e-mail: eugeniuszhyz1@kul.lublin.pl
tel. + 48 81 454 56 86
2020-11-11
Nauki prawne opinie, ekspertyzy, analizy - szeroki zakres tematyczny
usługa ekspercka

nauki prawne
mgr inż. Eugeniusz Hyz
Broker Komercjalizacji
e-mail: eugeniuszhyz1@kul.lublin.pl
tel. + 48 81 454 56 86
2021-02-09
Cyberprzestrzeń, sztuczna inteligencja, wirtualność
ekspertyza

nauki socjologiczne
mgr inż. Eugeniusz Hyz
Broker Komercjalizacji
e-mail: eugeniuszhyz1@kul.lublin.pl
tel. + 48 81 454 56 86
2021-02-04
Oferta badawcza Instytutu Nauk o Polityce i Administracji KUL
ekspertyza

nauki o polityce i administracji
mgr inż. Eugeniusz Hyz
Broker Komercjalizacji
e-mail: eugeniuszhyz1@kul.lublin.pl
tel. + 48 81 454 56 86
2021-01-04
Kalkulator Rzetelności Wyników Testów i Sprawdzianów
usługa ekspercka

językoznawstwo
mgr inż. Eugeniusz Hyz
Broker Komercjalizacji
e-mail: eugeniuszhyz1@kul.lublin.pl
tel. + 48 81 454 56 86
2020-08-10
Oferta Instytutu Pedagogiki dla szkół, przedszkoli, poradni pedagogiczno-psychologicznych.
usługa ekspercka

pedagogika
mgr inż. Eugeniusz Hyz
Broker Komercjalizacji
e-mail: eugeniuszhyz1@kul.lublin.pl
tel. + 48 81 454 56 86
2020-08-05
Fonologia i fonetyka językowa-oferta Instytutu Językoznawstwa
usługa ekspercka

językoznawstwo
mgr inż. Eugeniusz Hyz
Broker Komercjalizacji
e-mail: eugeniuszhyz1@kul.lublin.pl
tel. + 48 81 454 56 86
2020-08-05
Szczegółowa oferta usług esperckich dotyczących języków obcych: hiszpańskiego, francuskiego i włoskiego
usługa ekspercka

językoznawstwo
mgr inż. Eugeniusz Hyz
Broker Komercjalizacji
e-mail: eugeniuszhyz1@kul.lublin.pl
tel. + 48 81 454 56 86
2020-08-05
Usługi eksperckie w zakresie języka irlandzkiego
usługa ekspercka

językoznawstwo
mgr inż. Eugeniusz Hyz
Broker Komercjalizacji
e-mail: eugeniuszhyz1@kul.lublin.pl
tel. + 48 81 454 56 86
2020-08-05
Usługi eksperckie w zakresie języka rosyjskiego-biznes,filmoznawstwo, turystyka, sztuki piękne
tłumaczenie specjalistyczne

językoznawstwo
mgr inż. Eugeniusz Hyz
Broker Komercjalizacji
e-mail: eugeniuszhyz1@kul.lublin.pl
tel. + 48 81 454 56 86
2020-08-05
Ekspertyzy teologiczne dotyczące życia publicznego
ekspertyza

teologia
mgr inż. Eugeniusz Hyz
Broker Komercjalizacji
e-mail: eugeniuszhyz1@kul.lublin.pl
tel. + 48 81 454 56 86
2020-07-29
Analiza rozwiązań prawnych i procedur medycznych z perspektywy moralnej, w tym bioetycznej
analiza

teologia
mgr inż. Eugeniusz Hyz
Broker Komercjalizacji
e-mail: eugeniuszhyz1@kul.lublin.pl
tel. + 48 81 454 56 86
2020-07-29
Analiza i ewaluacja doktrynalna publikowanych treści pod kątem zgodności z nauczaniem Kościoła katolickiego
analiza

teologia
mgr inż. Eugeniusz Hyz
Broker Komercjalizacji
e-mail: eugeniuszhyz1@kul.lublin.pl
tel. + 48 81 454 56 86
2020-07-29
Ocena procesów i zjawisk społecznych, politycznych i ekonomicznych w perspektywie nauczania Kościoła katolickiego
usługa ekspercka

teologia
mgr inż. Eugeniusz Hyz
Broker Komercjalizacji
e-mail: eugeniuszhyz1@kul.lublin.pl
tel. + 48 81 454 56 86
2020-07-29
Oferta badawcza dedykowana Służbie Więziennej-nauki prawne, psychologia, nauki socjologiczne
usługa ekspercka

interdyscyplinarne
mgr inż. Eugeniusz Hyz
Broker Komercjalizacji
e-mail: eugeniuszhyz1@kul.lublin.pl
tel. + 48 81 454 56 86
2020-07-27
WeChat- komunikator w biznesie z Chińczykami
usługa doradcza

literaturoznawstwo
mgr inż. Eugeniusz Hyz
Broker Komercjalizacji
e-mail: eugeniuszhyz1@kul.lublin.pl
tel. + 48 81 454 56 86
2020-07-27
Usługi eksperckie z zakresu negocjacji polsko-chińskich w biznesie
usługa ekspercka

literaturoznawstwo
mgr inż. Eugeniusz Hyz
Broker Komercjalizacji
e-mail: eugeniuszhyz1@kul.lublin.pl
tel. + 48 81 454 56 86
2020-07-27
Opinia o innowacyjności
opinia o innowacyjności

ekonomia i finanse
mgr inż. Eugeniusz Hyz
Broker Komercjalizacji
e-mail: eugeniuszhyz1@kul.lublin.pl
tel. + 48 81 454 56 86
2020-07-20
Język rosyjski dla służb mundurowych
tłumaczenie specjalistyczne

językoznawstwo
mgr inż. Eugeniusz Hyz
Broker Komercjalizacji
e-mail: eugeniuszhyz1@kul.lublin.pl
tel. + 48 81 454 56 86
2020-07-20
Oferta usług eksperckich dotyczących języka ukraińskiego w biznesie
usługa ekspercka

językoznawstwo
mgr inż. Eugeniusz Hyz
Broker Komercjalizacji
e-mail: eugeniuszhyz1@kul.lublin.pl
tel. + 48 81 454 56 86
2020-07-20
Oferta usług eksperckich z zakresu językoznawstwa teoretycznego: e-learning, analizy statystyczne, testowanie, korpusy jezykowe
usługa ekspercka

językoznawstwo
mgr inż. Eugeniusz Hyz
Broker Komercjalizacji
e-mail: eugeniuszhyz1@kul.lublin.pl
tel. + 48 81 454 56 86
2020-07-20
Oferta dla szkół i jednostek samorządu terytorialnego.Prezentacja Platformy WebClass-do zdalnego kształcenia
usługa ekspercka

językoznawstwo
mgr inż. Eugeniusz Hyz
Broker Komercjalizacji
e-mail: eugeniuszhyz1@kul.lublin.pl
tel. + 48 81 454 56 86
2020-07-09
Ekspertyzy przyrodnicze na potrzeby instytucji zarządzających zasobami przyrodniczymi
ekspertyza

biotechnologia
mgr inż. Eugeniusz Hyz
Broker Komercjalizacji
e-mail: eugeniuszhyz1@kul.lublin.pl
tel. + 48 81 454 56 86
2020-07-09
Oferta wykonania specjalistycznych badań z obszaru nauk biologicznych KUL
badania

biotechnologia
mgr inż. Eugeniusz Hyz
Broker Komercjalizacji
e-mail: eugeniuszhyz1@kul.lublin.pl
tel. + 48 81 454 56 86
2020-07-09
Usługi badawcze Instytutu Nauk Biologicznych: analizy mikrobiologiczne, molekularne , biologiczne, fizykochemiczne
analiza

biotechnologia
mgr inż. Eugeniusz Hyz
Broker Komercjalizacji
e-mail: eugeniuszhyz1@kul.lublin.pl
tel. + 48 81 454 56 86
2020-07-08
Oferta Laboratorium Mikroskopii Konfokalnej i Elektronowej-badania z zakresu nauk biologicznych, biomedycznych i chemicznych
usługa ekspercka

ICBN
mgr inż. Eugeniusz Hyz
Broker Komercjalizacji
e-mail: eugeniuszhyz1@kul.lublin.pl
tel. + 48 81 454 56 86
2020-07-08
Analiza ilościowa i jakościowa materiału biologicznego
usługa ekspercka

ICBN
mgr inż. Eugeniusz Hyz
Broker Komercjalizacji
e-mail: eugeniuszhyz1@kul.lublin.pl
tel. + 48 81 454 56 86
2020-07-08
Oferta usług naukowo-badawczych Laboratorium Biokontroli, Produkcji i Aplikacji EPN
usługa ekspercka

ICBN
mgr inż. Eugeniusz Hyz
Broker Komercjalizacji
e-mail: eugeniuszhyz1@kul.lublin.pl
tel. + 48 81 454 56 86
2020-07-08