Ks. dr Marek Wódka

Wydział Nauk Społecznych - Instytut Nauk Socjologicznych
Katedra Katolickiej Nauki Społecznej i Etyki Społeczno-Gospodarczej

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr