dr hab. Joanna Michalczuk

Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Literaturoznawstwa
Katedra Dramatu i Teatru

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr hab.

dr hab. Joanna Michalczuk
Adiunkt - Katedra Dramatu i Teatru
Instytut Literaturoznawstwa
Wydział Nauk Humanistycznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: joanna.michalczuk_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0001-6809-0952