dr Anna Prażmowska

Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Językoznawstwa
Katedra Językoznawstwa Teoretycznego

Stanowisko: Asystent

dr Anna Prażmowska
Asystent - Katedra Językoznawstwa Teoretycznego
Instytut Językoznawstwa
Wydział Nauk Humanistycznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: anna.prazmowska_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0002-1589-4495