dr hab. Krzysztof Wroczyński

Wydział Filozofii - Instytut Filozofii
Katedra Filozofii Prawa i Praw Człowieka

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr hab.