Urszula Dudziak

dr hab. Urszula Dudziak (prof. KUL)

Wydział Teologii - Instytut Nauk Teologicznych
Katedra Psychopedagogiki Rodziny

Stanowisko: Profesor KUL

dr hab. Urszula Dudziak prof. KUL
profesor KUL - Katedra Psychopedagogiki Rodziny
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: urszula.dudziak_usun_to@kul.pl
ORCID: 0000-0001-5144-7708