Ks. prof. dr hab. Henryk Witczyk

Wydział Teologii - Instytut Nauk Biblijnych
Katedra Teologii Biblijnej i Proforystyki

Stanowisko: Profesor

Ks. prof. dr hab. Henryk Witczyk
profesor - Katedra Teologii Biblijnej i Proforystyki
Instytut Nauk Biblijnych
Wydział Teologii
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: henryk.witczyk_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0003-4451-0697