Katarzyna Maniowska

dr Katarzyna Maniowska

Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Językoznawstwa
Katedra Akwizycji i Dydaktyki Języków

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr


2020


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • La traduzione dell’anamnesi dall’italiano al polacco: studio comparativo di documenti medici
  [Tłumaczenie wywiadu z języka włoskiego na polski: studium porównawcze dokumentów medycznych]
  [w:] Neophilologica. Etudes semantico-syntaxiques des langues romanes. Prace Naukowe Uniwersytetu Slaskiego w Katowicach
 • Malattia come metafora o metafora delle malattie : riflessioni sulla terminologia medica italiana
  [Choroba jako metafora lub metafora chorób: refleksje na temat włoskiej terminologii medycznej]
  [w:] Kwartalnik Neofilologiczny
 • Włoski przyimek PER w orzeczeniach lekarskich z perspektywy tłumacza
  [w:] Language and Literary Studies of Warsaw

2019

 • Alcune osservazioni sul plurilinguismo dei documenti medici italiani
  [w:] Rassegna Italiana di Linguistica Applicata
 • La grammatica del linguaggio giuridico. Analisi comparativa di alcune varianti di una legge regionale
  [Gramatyka języka prawniczego. Analiza porównawcza niektórych wariantów prawa regionalnego]
  [w:] Italica Wratislaviensia

 • Tłumaczenie książki

  • Gustaw Herling-Grudziński Caravaggio
   [Caravaggio. Luce e ombra]

  Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

  • V Kongres tłumaczy LST
   [System włoskiej opieki zdrowotnej w ujęciu terminologicznym– świadczenia i podmioty]

  2018


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

  • Fraseologia italiana medica nella traduzione
   [w:] Rivista Internazionale di Tecnica della Traduzione
  • Il paziente visto attraverso la traduzione. Testi medici a confronto
   [Pacjent przejrzał tłumaczenie. Porównawcze teksty medyczne]
   [w:] Lingue e Linguaggio
  • Tradurre l'interpretazione: il caso dei referti medici in italiano
   [Przetłumacz interpretację: studium przypadku włoskich raportów medycznych]
   [w:] Acta Philologica
  • Fraseologia medica nella traduzione
   [Frazeologia medyczna w tłumaczeniu]
   [w:] Rivista Internazionale di Tecnica della Traduzione

  Tłumaczenie audiowizualne

  • Nata di marzo

  Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

  • Alcune osservazioni sul plurilinguismo dei documenti medici italiani
   [Alcune osservazioni sul plurilinguismo dei testi medici italiani]
  • Fraseologia medica nella traduzione

  2017


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

  • Włoskie przymiotniki w dokumentach medycznych
   [w:] LINGUA LEGIS

  Tłumaczenie audiowizualne

  • Tre donne e il mare
  • Maggio ‘43
   [Maj '43 ]

  Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

  • La grammatica del linguaggio giuridico
  • Il paziente visto attraverso la traduzione. Testi medici a confronto

  Stypendium finansowane ze środków projektu UE

  • Universidad de Navarra

  Stypendium finansowane z innych środków

  • Erasmus+ – teaching staff mobility
   [Erasmus Teaching Staff Mobility ]

  Inne działania w zakresie popularyzacji nauki

  • sesja egzaminacyjna CELI

  2016


  Inne stypendium w ramach programu międzynarodowego

  • Dote Unica Regione Lombardia

  Wykład gościnny w zagranicznym ośrodku naukowym

  • Università degli Studi di Bergamo
  • L’italiano in giallo. Percorso didattico e letterario di lingua e cultura italiana in una classe di Italiano LS.
   [ L’italiano in giallo. Percorso didattico e letterario di lingua e cultura italiana in una classe di Italiano LS.]
  • Università degli Studi di Bergamo

  Członkostwo w innej organizacji krajowej

  • Lubelskie Stowarzyszenie Tłumaczy

  2015


  Stypendium finansowane z innych środków

  • Univestità Cattolica del Sacro Cuore
  • Corso di aggiornamento per gli insegnanti di italiano, Università per Stranieri di Perugia
  • Erasmus teaching staff mobility
   [Erasmus Teaching Staff Mobility Universidad de Murcia]
  • Università del Sacro Cuore Milano

  2014


  Książka

  • Corso CELI 4
   [Program kursu przygotowującego do egzaminu Celi 4]

  Usługi dydaktyczne w kraju

  • PWP – Kształcenie zawodowe na neofilologiach KUL na potrzeby rynku pracy

  Członkostwo w międzynarodowej organizacji o charakterze naukow

  • Associazione dei Professori di Italiano

  Członkostwo w innej organizacji krajowej

  • Stowarzyszenie Tłumaczy Polskich

  2013


  Tłumaczenie książki naukowej

  • Letteratura sarda. In presenza di tutte le lingue del mondo

  Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

  • Universidad de Catalunya, Barcelona
   [La storia tramandata nel presente: il caso della letteratura sarda contemporanea]

  Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

  • Medius Curens IV: Kierunki i problemy badań przekładoznawczych w Polsce i na świecie

  2012


  Wykład gościnny w zagranicznym ośrodku naukowym

  • Erasmus – teaching staff mobility