prof. dr hab. Wiesław Bar

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Prawa Kanonicznego
Katedra Prawa Kanonizacyjnego i Sakramentów Świętych

Stanowisko: Profesor zwyczajny

2017

Prace magisterskie
 • Chorąży Urszula, Implikacje procesu beatyfikacyjnego Wincentego Lewoniuka i XII Towarzyszy Męczenników z Pratulina

2016

Rozprawy doktorskie
 • Gutek Grzegorz, Urząd Postulatora generalnego Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów
Prace magisterskie
 • Dyda Konrad, Pokłosie beatyfikacji ks. Władysława Findysza
 • Kawka Agnieszka, System głosowania w Radzie Unii Europejskiej
 • Kompasová Martináková Ivana, Svĕdci v beatifikačním procesu Matky Vojtĕchy Hasmandové SCB (1914-1988)
 • Król Paweł, Stowarzyszenie Polski i Ukrainy z Unią Europejską. Aspekt historyczno - porównawczy
 • Ławnik Katarzyna, Perspektywa Finansowa 2007-2013 a Perspektywa Finansowa 2014-2020
 • Sebiňová Elena, Pověst svatosti Matky Rosy Vůjtěchové (1873-1945)
 • Zieliński Paweł, Współpraca Francji i Niemiec w latach 1980 – 2015 oraz jej znaczenie dla rozwoju Europy

2015

Prace magisterskie
 • Kasprzak Andrzej, Pisma własne ks. Stanisława Zielińskiego - kandydata na ołtarze
 • Kruszyna Katarzyna, Znaczenie dokumentów w procesie beatyfikacyjnym Anieli Salawy

2014

Prace magisterskie
 • Tuszyńska Magdalena, Męczeństwo i kult błogosławionego Władysława Gorala (1898-1945)
 • Wojtuszkiewicz Angelika, Sprawa beatyfikacyjna męczenników II wojny światowej z diecezji przemyskiej

2012

Rozprawy doktorskie
 • Bober Elżbieta, Zawarcie i rozwiązanie małżeństwa w odnowionym kodeksie rodzinnym Królestwa Maroka (Moudawana)
 • Hofman Yuriy, Administracja wyznaniowa Ukrainy
Prace magisterskie
 • Szeliga Katarzyna, Święci i Błogosławieni Roku Eucharystii 17 X 2004-29 X 2005

2009

Prace magisterskie
 • Bytautas Saulius, Nauczanie religii katolickiej w prawie Republiki Litewskiej

2005

Prace magisterskie
 • Makosz Krystyna, Problemy prawne wszczęcia postępowania kanonizacyjnego Matki Kazimiery Gruszczyńskiej

2003

Prace magisterskie
 • Sadzeviciute Sigita, Ochrona praw człowieka w Republice Litewskiej

2002

Prace magisterskie
 • Żółtak Irena, Świętość świeckich w nauce Soboru Watykańskiego II i w Kodeksie Prawa Kanonicznego.