dr Krzysztof Bednarz

Wydział Nauk Społecznych - Instytut Ekonomii i Finansów
Katedra Globalnej Ekonomii Politycznej

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr

dr Krzysztof Bednarz
adiunkt - Katedra Globalnej Ekonomii Politycznej
Instytut Ekonomii i Finansów
Wydział Nauk Społecznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: krzysztof.bednarz1_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0002-2838-1349