Ks. dr hab. Kazimierz Pek (prof. KUL)

Wydział Teologii - Instytut Nauk Teologicznych
Katedra Pneumatologii, Eklezjologii i Mariologii

Stanowisko: Profesor KUL

Ks. dr hab. Kazimierz Pek prof. KUL
Profesor KUL - Katedra Pneumatologii, Eklezjologii i Mariologii
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: kazimierz.pek_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0003-1492-6747