Janusz Lekan

Ks. dr hab. Janusz Lekan (prof. KUL)

Wydział Teologii - Instytut Nauk Teologicznych
Katedra Chrystologii i Personalizmu Chrześcijańskiego

Stanowisko: Profesor KUL

Ks. dr hab. Janusz Lekan prof. KUL
Profesor KUL - Katedra Chrystologii i Personalizmu Chrześcijańskiego
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: janusz.lekan_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0002-9589-9631