dr Izabela Mamcarz

Wydział Nauk Społecznych - Instytut Psychologii
Katedra Psychologii Organizacji i Zarządzania

Stanowisko: Asystent