Ks. dr hab. Włodzimierz Broński

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Katedra Negocjacji i Mediacji

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr hab.

Ks. dr hab. Włodzimierz Broński
adiunkt - Katedra Negocjacji i Mediacji
Instytut Nauk Prawnych
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: wlodzimierz.bronski_usun_to@kul.pl
ORCID: 0000-0002-1303-6737