Dominika Bugno-Narecka

dr Dominika Bugno-Narecka

Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Literaturoznawstwa
Katedra Literatury i Kultury Amerykańskiej

Stanowisko: Asystent

dr Dominika Bugno-Narecka
Asystent - Katedra Literatury i Kultury Amerykańskiej
Instytut Literaturoznawstwa
Wydział Nauk Humanistycznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: dominika.bugno-narecka_usun_to@kul.pl
ORCID: 0000-0003-4230-3379