Ks. prof. dr hab. Marian Zając

Wydział Teologii - Instytut Nauk Teologicznych
Katedra Katechetyki Integralnej

Stanowisko: Profesor

Ks. prof. dr hab. Marian Zając
profesor - Katedra Katechetyki Integralnej
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: marian.zajac_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0002-2940-5154