dr Emilia Czepczyńska

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Prawa
Katedra Historii Ustroju i Prawa

Stanowisko: Asystent

Kontakt: emilia.czepczynska@kul.pl