dr Dorota Jegorow

Wydział Nauk Społecznych - Instytut Ekonomii i Finansów
Katedra Ekonometrii i Statystyki

Stanowisko: adiunkt

dr Dorota Jegorow
adiunkt - Katedra Ekonometrii i Statystyki
Instytut Ekonomii i Finansów
Wydział Nauk Społecznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: dorota.jegorow_usun_to@kul.pl
ORCID: 0000-0002-0968-4109