dr Dorota Jegorow

Wydział Nauk Społecznych - Instytut Ekonomii i Finansów
Katedra Zastosowań Matematyki

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr