prof. dr hab. Marek Wierzbicki

Wydział Nauk Społecznych - Instytut Nauk o Polityce i Administracji
Katedra Systemów Politycznych i Komunikowania Międzynarodowego

Stanowisko: Profesor

prof. dr hab. Marek Wierzbicki
profesor - Katedra Systemów Politycznych i Komunikowania Międzynarodowego
Instytut Nauk o Polityce i Administracji
Wydział Nauk Społecznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: marek.wierzbicki_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0001-8937-3257