dr Anna Sadowska

Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Językoznawstwa
Katedra Językoznawstwa Porównawczego Angielsko-Polskiego

Stanowisko: Asystent

dr Anna Sadowska
asystent - Katedra Językoznawstwa Porównawczego Angielsko-Polskiego
Instytut Językoznawstwa
Wydział Nauk Humanistycznych
Asystent - Katedra Językoznawstwa Porównawczego Angielsko-Polskiego
Instytut Językoznawstwa
Wydział Nauk Humanistycznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: anna.sadowska_usun_to@kul.pl
ORCID: 0000-0003-4494-7784