dr Małgorzata Żurakowska

Wydział Nauk Społecznych - Instytut Dziennikarstwa i Zarządzania
Katedra Warsztatu Medialnego i Aksjologii

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr

2020

Prace licencjackie
 • Debaty polityczne w radiu i telewizji. Na przykładzie kampanii parlamentarnej 2019
 • Problem uzależnień w audycjach radiowych na przykładzie programu " Przystanek Noc" w Radiu Lublin
 • Reklama w radiu i telewizji na podstawie wybranych spotów reklamowych z roku 2019
 • PR w Radiu Eska
 • Kryteria doboru rozmówców w audycjach radia internetowego Weszło FM
 • Teatr Polskiego Radia. Problematyka słuchowisk radiowych w roku 2019
 • Wzorzec dziennikarza muzycznego w rozgłośni misyjnej. Na przykładzie redaktor Bogumiły Nowickiej
 • Obraz człowieka w programach Polskiego Radia Lublin „Licencja na życie” w roku 2019
 • Audycje sportowe w radiach komercyjnych na przykładzie RMF FM i Radio Z
 • Oferta muzyczna rozgłośni internetowych New Once, Open fm i Tuba fm w ostatnim kwartale 2019 r

2019

Prace licencjackie
 • Edukacyjna funkcja radia, na przykładzie programu III PR
 • Słuchowiska radiowe w Ukraińskim Radiu Kultura
 • Multimedialność komentatora sportowego na przykładzie Tomasza Zimocha.
 • Wyznaczniki gatunkowe audycji politycznej w radiu sformatowanym, na przykładzie audycji "Poranna rozmowa w RMF.FM"
 • Proces powstawania reklamy radiowej w rozgłośni regionalnej
 • Wyznaczniki radia komercyjnego na przykładzie rozgłośni RMF FM i ZET
 • Problematyka przemocy w mediach komercyjnych na przykładzie radia TOK FM
 • Problematyka bezdomności w wybranych reportażach radiowych
 • Obraz depresji w wybranych reportażach radiowych

2018

Prace licencjackie
 • Połączenie Katolickiego Radia Ciechanów i Katolickiego Radia Płock w opiniach słuchaczy
 • Warsztat dziennikarski Karoliny Korwin Piotrowskiej
 • Ramówka Katolickiego Radia Podlasie na tle innych ramówek
 • Teatr amatorski jako temat reportażu radiowego
 • Obraz Krymu w audycji "Krym Realii" Radia Svoboda
 • Historia i Charakterystyka Radia Freee
 • Produkcja audycji radiowych w programie ,,Licencja na życie''
Prace magisterskie
 • Słuchowiska pisane na potrzeby Polskiego Radia w dwudziestoleciu międzywojennym
 • Ewolucja specyfiki odbioru radia po 1989 roku
 • Satyryczny obraz PRL-owskiej rzeczywistości w wybranych audycjach Programu III Polskiego Radia: Dyrekcja Cyrku w budowie, Fachowcy, Z pamiętnika młodej lekarki
 • Horror, Thriller w audycjach radiowych
 • Analiza funkcjonowania rozgłośni radia publicznego na rzecz regionów
 • Znaczenie radia w życiu niewidomych

2017

Prace magisterskie
 • Audycje radiowe jako element budowania postaw społecznych względem obcokrajowców. Analiza audycji „Bo byłem przybyszem” (Radio eR Lublin) i „Przyszłość Ukrainy” (Polskie Radio Lublin)
 • Społeczność słuchaczy Listy Przebojów Programu Trzeciego Polskiego Radia przed epoką social media.
 • Fascynacja i inspiracja muzyką hip-hopową w rozgłośniach publicznych i komercyjnych polskiego radia w latach 1993-2016
 • Praca korespondenta na przykładzie wysłanników polskich rozgłośni radiowych

2016

Prace licencjackie
 • Cechy dziennikarza muzycznego na przykładach sylwetek prezenterów Programu III Polskiego Radia
 • Audycje muzyczne w latach 80.Portret słuchacza
 • Od newsa do reportażu. Historie audycji Polskiego Radia
 • Rock alternatywny w radiu internetowym na przykładzie Open FM, Tuba.FM i Last.FM
 • "Panie Turek niech Pan [...] kończy to spotkanie!" czyli budowanie emocji w komentarzu sportowym Tomasza Zimocha
 • Problemy społeczne w reportażach Polskiego Radia: "Bieda", "Ona i Ana", "Chłopcy z Wygnanki", "Godne dzieciństwo"
 • Oferta audycji z muzyką rap w warszawskich stacjach radiowych
Prace magisterskie
 • Ewolucja polskiej radiofonii na przełomie XX i XXI wieku
 • "Lato z Radiem" dawniej i dziś. Metamorfoza audycji w latach 1971-2015
 • Reportaż radiowy - nowa forma ewangelizacji na przykładzie reportaży Fundacji Głos Ewangelii
 • Praca korespondentów wojennych w czasie konfliktów w Osetii Południowej(1991-1992 oraz 2008) i na Ukrainie
 • Rola i funkcjonowanie radia w Polsce podczas II Wojny Światowej.
 • Konflikty zbrojne w Afganistanie w latach (2001 - 2015) w relacjach polskich korespondentów wojennych.

2015

Prace licencjackie
 • Depresja w audycjach radiowych. Analiza wybranych audycji w kontekście misyjności i prawidłowości przekazu.
 • Media a patologie społeczne w świetle ustawy o radiofonii i telewizji
 • Techniki manipulacyjne wykorzystywane w mediach na przykładzie audycji stacji radiowych Jedynka Polskie radio oraz RMF FM
 • Analiza genologiczna w programach rozgłośni publicznych i komercyjnych. Stan obecny
 • Fenomen słuchowiska radiowego Matysiakowie.
Prace magisterskie
 • Słuchacz, który pragnie obrazu. O mechanizmach tworzenia audycji radiowych.
 • Akademickie Radio Centrum w Lublinie jako przykład medium lokalnego
 • Wizerunek medialny Marszu Niepodległości 2013 i 2014
 • Historia Mówiona jako fenomen. Analiza na wybranych przykładach
 • Wpływ rozwoju techniki radiowej na przekaz informacji

2014

Prace licencjackie
 • Warsztat reportażysty radiowego od przycisku record do przycisku stop.
 • Dziecięce programy radiowe. Analiza porównawcza audycji ‘’Jasiek’’ (Radio Lublin) i ‘’Zagadkowa Niedziela’’ (Programu Trzeciego Polskiego Radia).
 • Etyczna granica ukazanej rzeczywistości w reportażu, na podstawie trzech wybranych przykładów: „Szlaufy" - Hanny i Adama Bogoryja - Zakrzewskich, „Seksi drwal" - Żanety Walentyn oraz "Nie mogę przestać" - Magdaleny Szybińskiej.
 • Radio Wolna Europa w dyskursie politycznym
 • Agresja ZSRR na Polskę w reportażu radiowym - analiza reportaży radiowych powstałych po 1989r.
 • Wojciech Mann jako radiowy dziennikarz muzyczny
 • Propagowanie kultury w radiu publicznym na przykładzie programu Studnia Akademicka.
 • Charakterystyka Radia Freee jako miejskiej rozgłośni radia publicznego
 • Lato z radiem wizytówką programu pierwszego Polskiego Radia.
 • Radiowy teatr wyobraźni na przykładzie słuchowisk Krzysztofa Czeczota
 • Analiza rozmowy radiowej na podstawie audycji „Za a nawet przeciw”.
Prace magisterskie
 • Cechy komentatora sportowego na przykładzie sylwetek wybranych przedstawicieli zawodu.
 • Rola i ewolucja elementów dźwiękowych w słuchowiskach Teatru Polskiego Radia przedstawione na wybranych przykładach.
 • Fenomen audycji powstających w Lubelskiej Szkole Reportażu
 • Porównanie treści utworów muzyki reggae w kontekście audycji radiowych w czasach PRL-u i obecnie.

2013

Prace licencjackie
 • Propagowanie czytelnictwa w mediach na przykładzie rozgłośni regionalnych Polskiego Radia
 • Aksjologia medialna w odniesieniu do ofiary przemocy w rodzinie na przykładzie własnego reportażu pod tytułem "Eskalacja przemocy".
 • Wizualny wizerunek medialny Marszu Niepodległości 2012
 • Świadectwa przyjaźni w wybranych relacjach byłych więźniow Obozu Koncentracyjnego Majdanek
 • Dlaczego lubimy się bać? Fenomen radiowych słuchowisk kryminalnych.
 • Rola dźwięku w budowaniu wyobraźni dziecka. Na przykładzie słuchowiska radiowego.
 • Kształtowanie tożsamości na podstawie preferencji muzycznych. Analiza subkultury Punk lat 80. w Polsce.
 • Fenomen powstawania klubów hobbystycznych na przykładzie Klubu Miłośników Motocykli Zabytkowych WUESKA Leżajsk
 • Represje wobec członków subkultur lat 80. XX wieku, ze strony władz totalitarnych Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej.Na przykładzie subkultury Punk.
Prace magisterskie
 • Głos jako narzędzie pracy prezentera radiowego
 • Rozmowa w radiu. Analiza wybranych elementów językowych wypowiedzi radiowej na przykładzie rozmów w audycji "Salon polityczny Trójki"
 • Reportaże mistrzów jako inspiracja dla młodych reportażystów
 • Kulturotwórcza rola trzeciego programu Polskiego Radia w latach 1962 - 1989
 • Radio jako medium konfesyjne na przykładzie pracy reportażystów Polskiego Radia
 • Pierwsza pielgrzymka Jana Pawła II do Ojczyzny na antenie Polskiego Radia. Analiza treści sprawozdań i komentarzy
 • Zmiany stylu radiowych sprawozdań sportowych na antenie Polskiego Radia od połowy XXw.
 • Warunki pracy dziennikarza na Białorusi i w Polsce

2012

Prace licencjackie
 • Reportaż radiowy jako intymna forma komunikacji ze słuchaczem. Na podstawie reportaży dziennikarzy polskiego radia.
 • Rzetelność i obiektywizm jako podstawy pracy dziennikarza.
 • Życie po życiu. System wsparcia piłkarzy po zakończeniu kariery sportowej z powodu kontuzji.
 • Analiza metod ukazywania obrazu za pomocą dźwięku. Na podstawie wybranych reportaży radiowych.
 • Analiza kreacji sylwetki bohatera na podstawie wybranych reportaży radiowych.
 • Pojęcie czasu w reportażach radiowych: "Diagnoza" i "Sport na zawsze" Jana Kasi oraz w pracy własnej.
 • Tatuaż jako forma komunikacji.
 • Wywiad jako metoda przedstawienia bohatera rozmowy. Na przykładzie rozmowy z Jackiem Bąkiem.
 • Jak feniks z popiołów. Historia i współczesność Teatru Starego w Lublinie.
 • Kampania społeczna - "No - anorexia" Oliviero Toscani - jako próba zmiany postaw wobec problemu anoreksji.
 • Reportaż radiowy jako forma ukazania wizerunku zespołu muzycznego na przykładzie Starego Dobrego Małżeństwa
 • Realizacja audycji radiowej. Aspekty praktyczne i teoretyczne. Audycja pt. "Fanklub U2 w Polsce".
 • Tworzenie obrazu bohatera w wywiadzie pogłębionym.

2011

Prace licencjackie
 • Bitwa Warszawska 1920. Reportaż z planu filmowego
 • Amatorski teatr religijny na przykładzie Teatru ITP
 • Fonosfera w słuchowisku radiowym
 • Telewizja śniadaniowa - charakterystyka gatunku
 • Ewangelizacja przez charyzmaty Drogi Neokatechumenalnej
 • Rola miejsc i przedmiotów w manifestacji złego ducha, na podstawie wybranych przypadków nawiedzeń demonicznych
 • Agonia i śmierć Ojca Świętego w lubelskich mediach
 • Ekspresywność i emocjonalność w komentarzu sportowym
 • Pokolenie Y w aspekcie komunikacji wirtualnej
 • Realizacja elementów gotyckich w filmowych adaptacjach powieści: Portret Doriana Grey'a- Oskara Wilde'a, Saga Zmierzch - Stephenie Meyer, Królowa Potępionych - Anny Rice
 • Marketing polityczny w radiu misyjnym jako element kampanii wyborczej. Na przykładzie wyborów samorządowych 2010 w województwie lubelskim
 • Trwałość Akademickiego Radia Centrum. Dorobek i perspektywy rozwoju
 • Funkcje oklasków w nowoczesnym społeczeństwie - od spontanicznego zachwytu po wyreżyserowane reakcje

2010

Prace licencjackie
 • Formy działalności wychowawczej Ośrodka Opiekuńczo - Wychowawczego "Domostwo Amigoniańskie".
 • Wybrane przyczyny eliminowania muzyki hip hopowej z polskich rozgłosni radiowych.
 • Analiza porównawcza "Wiadomości" i "Wydarzeń" na przykładzie wydań z dni 01.02 - 07.02.2010. Tekst, styl, język.
 • Obraz ojca w polskich filmach fabularnych "Prawo Ojca", "Plac Zbawiciela", " Tylko mnie kochaj".
 • Specyfikacja radia sieciowego na przykładzie lubelskiego oddziału Radia Złote Przeboje.
 • Tematyka reportaży historycznych Mariusza Kamińskiego.
 • Ranga informacji w twardych radiowych serwisach informacyjnych: Programu Pierwszego Polskiego Radia, RMF FM oraz Radia Maryja.
 • Starość i młodość w jednym domu stały.
 • Fenomen second handów w Lublinie.
 • Historia i funkcje muzyki reggae w Polskim Radiu na przykładzie wybranych audycji: "Reggae - pieśni wędrowców", "Jak Maken zasiał".
 • Treści etyczne w gazecie "Spojrzenia"
Prace magisterskie
 • Cogito ergo sum... Kulturotwórcza rola Programu Trzeciego Polskiego Radia
 • Między misją a komercją. Charakter i specyfika oferty muzycznej polskiej radiofonii publicznej w latach 2009-2010
 • Walka władz PRL z Rozgłośnią Polską Radia Wolna Europa - jako przykład kontroli społecznej