dr Małgorzata Żurakowska

Wydział Nauk Społecznych - Instytut Dziennikarstwa i Zarządzania
Katedra Warsztatu Medialnego i Aksjologii

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr


2018


Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Blask i proporcja

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Gdyby nie Malik
  [w:] Zeszyty Naukowe KUL

Hasło encyklopedyczne

 • Jędrzejewski Stanisław

Reżyseria premierowego spektaklu teatralnego

 • Aszantka

Pierwszoplanowa rola w filmie lub premierowym spektaklu

 • CIeń księdza Piotra- wykonanie lektorskie 60 odcinków 5 min

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Dziennikarz medyczny jako wsparcie zjawiska compliance

Nagroda krajowa

 • I nagroda w kategorii audycje historyczne Międzynarodowego Festiwalu Losy Polaków 2018
 • III nagroda w konkursie na Medycznego Dziennikarza Roku

2017


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Literatura w radiu-gatunki, szanse, zagrożenia. Na przykładzie rozgłośni regionalnych
  [w:] Folia Bibliologica

Realizacja nagrania dźwiękowego

 • Opiekun pani Biedy
 • Matka nie opuszcza

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Literatura w radiu.

2016


Reżyseria premierowego spektaklu teatralnego

 • Niespodzianka-słuchowisko

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Dlaczego słuchawki? Trudna sztuka uczenia adeptów dziennikarstwa

Nagroda krajowa

 • I nagroda na Mi edzynarodowym Festiwalu w Niepokalanowie w kategorii Słuchowiska i audycje cykliczne

2015


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Radio w poszukiwaniu wartości

Nagroda krajowa

 • Medal Prezydenta Miasta Lublin

Organizacja konkursów i olimpiad

 • Olimpiada Wiedzy o Mediach II edycja

2014


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Trudne pytania o radiofonię publiczną

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Literatura w świecie dźwięku.Od czytanki do dźwiękowiska.

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowej

 • KULTURA W RADIU – STARE I NOWE KONTEKSTY

Organizacja konkursów i olimpiad

 • Olimpiada Wiedzy o Mediach I edycja

2012


Członkostwo w komitecie redakcyjnym czasopisma naukowego

 • Redaktor językowy
  [w:] Kwartalnik Naukowy Fides et Ratio

2011


Członkostwo w innej organizacji krajowej

 • Towarzystwo Uniwersyteckie Fides et ratio UKSW

2010


Realizacja nagrania dźwiękowego

 • Tytan

2009


Członkostwo w innej organizacji krajowej

 • Dać Dzieciom Nadzieję

2004


Realizacja nagrania dźwiękowego

 • Jak wychować poetę