mgr Krystian Szwedo

Wydział Nauk Przyrodniczych i Technicznych - Instytut Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu
Katedra Informatyki Stosowanej

Stanowisko: Asystent

mgr Krystian Szwedo
Asystent - Katedra Informatyki Stosowanej
Instytut Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu
Wydział Nauk Przyrodniczych i Technicznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Konstantynów 1 H
20-708 Lublin

E-mail: krystian.szwedo_anti_spam@kul.pl