mgr Aleksandra Skrzyńska

Jednostki Ogólnouniwersyteckie - Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu


mgr Aleksandra Skrzyńska
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: aleksandra.skrzynska_anti_spam@kul.pl