dr hab. Tomasz Panfil

Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Historii
Katedra Nauk Pomocniczych Historii

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr hab.

Lista prowadzonych zajęć - Semestr Zimowy 2019/2020

SalaGodz.od-doCyklPrzedmiotRodzaj zajęć
ŚRODA
CN-107 16:40 - 18:20 T Wstęp do antropologii kulturowej wykład
CN-107 18:20 - 20:00 T Nauki pomocnicze historii konwersatorium
CZWARTEK
CN-107 14:10 - 15:50 T Ikonografia i ikonologia konwersatorium
CN-107 15:50 - 17:30 T Kolekcjonerstwo krajoznawcze konwersatorium
CN-107 17:30 - 19:10 T Malarstwo i rzeźba w kulturze europejskiej konwersatorium
CN-111 19:10 - 20:00 T konsultacje konsultacje
PIĄTEK
CN-107 13:20 - 14:10 T Herby miast Lubelszczyzny i Kresów wykład
CN-111 15:00 - 15:50 T konsultacje konsultacje

Cykl:
T: każdy tydzień1 - pierwszy tydzień
A: nieparzysty tydzień2 - drugi tydzień
B: parzysty tydzień3 - trzeci tydzień
C: 1 i 2 tydzień4 - czwarty tydzień
D: 3 i 4 tydzień