dr Aneta Wójciszyn-Wasil

Wydział Nauk Społecznych - Instytut Dziennikarstwa i Zarządzania
Katedra Komunikacji Wizualnej i Nowych Mediów

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr

dr Aneta Wójciszyn-Wasil
adiunkt - Katedra Komunikacji Wizualnej i Nowych Mediów
Instytut Dziennikarstwa i Zarządzania
Wydział Nauk Społecznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: aneta.wojciszyn-wasil_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0003-2848-3051