dr Katarzyna Kułak-Krzysiak

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Katedra Prawa Administracyjnego

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr

dr Katarzyna Kułak-Krzysiak
adiunkt - Katedra Prawa Administracyjnego
Instytut Nauk Prawnych
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: katarzyna.kulak-krzysiak_usun_to@kul.pl
ORCID: 0000-0001-6771-4188