dr hab. Przemysław Gut (prof. KUL)

Wydział Filozofii - Instytut Filozofii
Katedra Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej

Stanowisko: Profesor nadzwyczajny posiadający stopień naukowy dr lub dr hab.