dr hab. Grzegorz Tylec (prof. KUL)

Wydział Nauk Społecznych - Instytut Dziennikarstwa i Zarządzania
Katedra Języka, Retoryki i Prawa Mediów

Stanowisko: Profesor KUL

dr hab. Grzegorz Tylec prof. KUL
Profesor KUL - Katedra Języka, Retoryki i Prawa Mediów
Instytut Dziennikarstwa i Zarządzania
Wydział Nauk Społecznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: grzegorz.tylec_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0003-2016-4523