mgr Agnieszka Białowolska

Jednostki Ogólnouniwersyteckie - Studium Języków Obcych
Studium Języków Obcych

Stanowisko: Lektor

mgr Agnieszka Białowolska
Lektor - Studium Języków Obcych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: agnieszka.bialowolska_anti_spam@kul.pl