Ks. dr hab. Grzegorz Barth (prof. KUL)

Wydział Teologii - Instytut Nauk Teologicznych
Katedra Chrystologii i Personalizmu Chrześcijańskiego

Stanowisko: Profesor nadzwyczajny posiadający stopień naukowy dr lub dr hab.