mgr Paulina Liszka

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Katedra Teorii i Filozofii Prawa

Stanowisko: Asystent


2018


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Powołanie i status sędziego prawa administracyjnego w kontekście orzeczenia Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych w sprawie Lucia v. SEC
  [w:] Zeszyty Naukowe KUL

2016

 • Marriage and the notion of consent in early American Law
  [Małżeństwo i pojęcie zgody we wczesnym prawie amerykańskim]
  [w:] Review of Comparative Law

 • 2015


  Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

  • Marriage and the Notion of Consent in Early American Family Law

  Organizacja konferencji krajowej

  • Etyka w służbie publicznej

  Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

  • The role of U.S. Office of Government Ethics
   [Rola Rządowego Biura ds. Etyki w USA]

  Wyjazd w celu przeprowadzenia kwerendy naukowej

  • kwerenda biblioteczna w Roberts-LaForge Library, Delta State University, Cleveland, Mississippi, USA

  2014


  Prezentacja na konferencji krajowej

  • Małżeństwo i rozwód w koloniach brytyjskich w Ameryce Północnej

  Organizacja konferencji

  • Samorząd terytorialny z punktu widzenia nowoczesnej administracji - In memoriam Jacek Dziobek-Romański

  Udział w konferencji

  • Samorząd terytorialny z punktu widzenia nowoczesnej administracji - In memoriam Jacek Dziobek-Romański

  Wyjazd w celu przeprowadzenia kwerendy naukowej

  • kwerenda biblioteczna w The British Library w Londynie

  Organizacja konkursów i olimpiad

  • członek Komitetu Organizacyjnego w konkursie dla studentów prawa WPPKiA KUL pt. Procedura karna w Polsce i USA - podobieństwa i różnice
  • członek Komitetu Organizacyjnego w konkursie dla studentów prawa WPPKiA KUL pt. Społeczeństwo, prawo i administracja w Stanach Zjednoczonych.

  2013


  Udział w dyskusji panelowej na konferencji międzynarodowej

  • participation in the Regional Briefings session - speech about the system of legal education in Poland and activity of the Center for American Law at The John Paul II Catholic University of Lublin
   [udział w sesji pt. Regional Briefings - wystąpienie na temat systemu edukacji prawniczej w Polsce i działalności Centrum Prawa Amerykańskiego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II]

  Wyjazd w celu przeprowadzenia kwerendy naukowej

  • Kwerenda w Bibliotece Kongresu Stanów Zjednoczonych, Waszyngton, D.C.

  2012


  Rozdział w recenzowanej książce naukowej

  • Prawne regulacje dotyczące małżeństwa w państwie federalnym. Amerykańskie rozwiązania i kontrowersje.

  2011


  Udział w konferencji międzynarodowej

  • Law and Legal Process, The Twentieth British Legal History Conference
   [Prawo i proces prawny, XX Konferencja Historii Prawa Brytyjskiego]

  Wyjazd w celu przeprowadzenia kwerendy naukowej

  • Stypendium Towarzystwa Przyjaciół KUL w Londynie – kwerenda biblioteczna w The British Library w Londynie

  2010


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

  • Prawne aspekty funkcjonowania rodziny w koloniach angielskich w Ameryce Północnej. Przyczynek do dalszych badań
   [w:] Roczniki Nauk Prawnych

  Artykuł w czasopiśmie

  • Sprawozdanie z działalności Centrum Prawa Amerykańskiego w roku akademickim 2009/2010
   [w:] Przegląd Uniwersytecki

  2009


  Udział w dyskusji panelowej na konferencji międzynarodowej

  • participation in Regional Briefings session - presentation about the system of legal education in Poland and activity of the Center for American Law at John Paul II Catholic University of Lublin
   [udział w sesji pt. Regional Briefings - wystąpienie na temat systemu edukacji prawniczej w Polsce i działalności Centrum Prawa Amerykańskiego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II]