mgr Monika Plewko

Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Językoznawstwa
Katedra Językoznawstwa Romańskiego

Stanowisko: Asystent

mgr Monika Plewko
Asystent - Katedra Językoznawstwa Romańskiego
Instytut Językoznawstwa
Wydział Nauk Humanistycznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: monika.plewko_anti_spam@kul.pl