Leszek Ćwikła

dr hab. Leszek Ćwikła

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Katedra Negocjacji i Mediacji

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr hab.

dr hab. Leszek Ćwikła
Prodziekan
adiunkt - Katedra Negocjacji i Mediacji
Instytut Nauk Prawnych
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: leszek.cwikla_usun_to@kul.pl
ORCID: 0000-0002-4048-6653