dr hab. Kinga Machowicz (prof. KUL)

Wydział Nauk Społecznych - Instytut Ekonomii i Finansów
Katedra Ekonomii Międzynarodowej

Stanowisko: profesor KUL

dr hab. Kinga Machowicz prof. KUL
profesor KUL - Katedra Ekonomii Międzynarodowej
Instytut Ekonomii i Finansów
Wydział Nauk Społecznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: kinga.machowicz_usun_to@kul.pl
ORCID: 0000-0002-6519-7903