dr hab. Kinga Machowicz (prof. KUL)

Wydział Nauk Społecznych - Instytut Ekonomii i Finansów
Katedra Gospodarki Opartej na Wiedzy

Stanowisko: Profesor nadzwyczajny posiadający stopień naukowy dr lub dr hab.

Lista prowadzonych zajęć - Semestr Letni 2019/2020

SalaGodz.od-doCyklPrzedmiotRodzaj zajęć
PONIEDZIAŁEK
CTW-104 09:10 - 10:50 T Bezpieczeństwo publiczne wykład
C-422 10:50 - 12:30 T Zarządzanie zasobami ludzkimi seminarium
C-422 12:30 - 14:10 T Konsultacje konsultacje
WTOREK
CTW-203 09:10 - 10:50 T Ochrona własności intelektualnej wykład
C-416 10:50 - 12:30 T Prawo handlowe wykład
C-422 12:30 - 14:10 T Zarządzanie zasobami ludzkimi seminarium

Cykl:
T: każdy tydzień1 - pierwszy tydzień
A: nieparzysty tydzień2 - drugi tydzień
B: parzysty tydzień3 - trzeci tydzień
C: 1 i 2 tydzień4 - czwarty tydzień
D: 3 i 4 tydzień