dr Armen Grigoryan

Wydział Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu - Instytut Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu
Katedra Analizy Matematycznej

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr

dr Armen Grigoryan
Adiunkt - Katedra Analizy Matematycznej
Instytut Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu
Wydział Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Konstantynów 1 H
20-708 Lublin

E-mail: armen.grigoryan_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0001-6775-3953