mgr Krystyna Kiersztyn

Wydział Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu - Instytut Matematyki i Informatyki
Katedra Analizy Obrazów

Stanowisko: Asystent