mgr Andrzej Lutyński

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Katedra Prawa Administracyjnego


mgr Andrzej Lutyński
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: andrzej.lutynski_anti_spam@kul.pl