mgr Dorota Pukacz

Wydział Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu - Instytut Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu
Katedra Informatyki Stosowanej

Stanowisko: Wykładowca