mgr Leticia López Martínez

Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Językoznawstwa
Katedra Językoznawstwa Romańskiego

Stanowisko: Asystent

mgr Leticia López Martínez
Asystent - Katedra Językoznawstwa Romańskiego
Instytut Językoznawstwa
Wydział Nauk Humanistycznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: leticia.lopez-martinez_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0003-3921-7883