dr hab. Robert Trypuz (prof. KUL)

Wydział Filozofii - Instytut Filozofii
Katedra Podstaw Informatyki

Stanowisko: Profesor KUL

dr hab. Robert Trypuz prof. KUL
Profesor KUL - Katedra Podstaw Informatyki
Instytut Filozofii
Wydział Filozofii
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: robert.trypuz_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0003-4042-9947