dr Marcin Płonkowski

Wydział Nauk Przyrodniczych i Technicznych - Instytut Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu
Katedra Informatyki Stosowanej

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr

dr Marcin Płonkowski
adiunkt - Katedra Informatyki Stosowanej
Instytut Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu
Wydział Nauk Przyrodniczych i Technicznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Konstantynów 1 H
20-708 Lublin

E-mail: marcin.plonkowski_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0002-5882-3785