dr Judyta Przyłuska-Schmitt

Wydział Nauk Społecznych - Instytut Ekonomii i Finansów
Katedra Instytucji i Rynków Finansowych

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr