mgr Aleksandra Majsterek

Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki
Katedra Pedagogiki Społecznej i Pedagogiki Opiekuńczej