dr hab. Maria Bloch-Trojnar (prof. KUL)

Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Językoznawstwa
I Katedra Filologii Celtyckiej

Stanowisko: Profesor KUL

dr hab. Maria Bloch-Trojnar prof. KUL
Profesor KUL - I Katedra Filologii Celtyckiej
Instytut Językoznawstwa
Wydział Nauk Humanistycznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: maria.bloch-trojnar_usun_to@kul.pl
ORCID: 0000-0003-2340-2128