dr Patrycja Antoszek

Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Literaturoznawstwa
Katedra Literatury i Kultury Amerykańskiej

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr

dr Patrycja Antoszek
adiunkt - Katedra Literatury i Kultury Amerykańskiej
Instytut Literaturoznawstwa
Wydział Nauk Humanistycznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: patrycja.antoszek_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0002-9784-6269