dr Małgorzata Wyżlic

Wydział Teologii - Instytut Nauk o Rodzinie i Pracy Socjalnej
Katedra Psychopedagogiki Rodziny

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr