mgr Magdalena Byrska

Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Literaturoznawstwa
Katedra Tekstologii i Edytorstwa

Stanowisko: Asystent

mgr Magdalena Byrska
Asystent - Katedra Tekstologii i Edytorstwa
Instytut Literaturoznawstwa
Wydział Nauk Humanistycznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: magdalena.byrska_anti_spam@kul.pl