dr Sebastian Wasak

Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Językoznawstwa
I Katedra Filologii Celtyckiej

Stanowisko: Asystent

dr Sebastian Wasak
Asystent - I Katedra Filologii Celtyckiej
Instytut Językoznawstwa
Wydział Nauk Humanistycznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: sebastian.wasak_usun_to@kul.pl