dr Elżbieta Kolbus

Jednostki Ogólnouniwersyteckie - Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych
Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

Stanowisko: Starszy wykładowca posiadający stopień naukowy dr

Lista prowadzonych zajęć - Semestr Letni 2018/2019

SalaGodz.od-doCyklPrzedmiotRodzaj zajęć
PONIEDZIAŁEK
GG-245 07:30 - 09:10 T Język włoski - CEF B1 (grupa 21) lektorat
WTOREK
GG-245 07:30 - 09:10 T Język włoski - CEF B1 (grupa 20) lektorat
ŚRODA
GG-245 07:30 - 09:10 T Język włoski - CEF A2 (grupa 15) lektorat
GG-245 09:10 - 10:00 T Konsultacje konsultacje
CZWARTEK
GG-246 07:30 - 09:10 T Język włoski - CEF B1 (grupa 22) lektorat
GG-246 09:10 - 10:00 T Konsultacje konsultacje
PIĄTEK
GG-206 07:30 - 09:10 T Język włoski - CEF B2 (grupa 16) lektorat
GG-206 09:10 - 10:50 T Język włoski - CEF A1 (grupa 19) lektorat

Cykl:
T: każdy tydzień1 - pierwszy tydzień
A: nieparzysty tydzień2 - drugi tydzień
B: parzysty tydzień3 - trzeci tydzień
C: 1 i 2 tydzień4 - czwarty tydzień
D: 3 i 4 tydzień